90-konto

90konto

 

Spiritus Mundi har ett så kallat 90-konto. Endast föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Ett 90-konto innebär också att föreningen granskas av Svensk Insamlingskontroll.

För att få ett 90-konto krävs att insamling av pengar sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att minst 75 % av de totala intäkterna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Högst 25 % får gå till insamling och administration. Detta gör att vi kan garantera att de pengar vi får in används till det de är ämnade för, att arbeta mot mobbning och kränkningar på nätet.

Mer om hur organisationer med 90-konto granskas hittar du här.

Arkiv