InteOkej

inteokej-logo-150x150

InteOkej är en nationell plattform, skapad och driven av ungdomar med syftet till att motarbeta och förhindra nätmobbning. Plattformen fyller det tomrum som har dykt upp i spåren av den ökade mängden nätkränkningar bland unga människor på nätet. InteOkej banar väg för en ny uppsättning av webbetik, skapad av unga för unga, där säkerhet, respekt och mänsklighet är i fokus.

InteOkej bygger på förstudien Unga Nätambassadörer, som genomfördes av Spiritus Mundi mellan juni och november 2010 med stöd från Arvsfonden, där resultaten lade grunden för projektet.

InteOkej sker i samarbete med kommun Klippan, Malmö stad och Örnsköldsviks kommun samt med Malmö högskola.

InteOkej är en digital plattform som erbjuder en lösning till unga människor som kan inspirera och uppmuntra varandra att skapa en säkrare och vänligare nätmiljö. Den digitala plattformen följs av fysiska mötesplatser, där lärandeprocesser och aktiviteter som involverar plattformens deltagarna äger rum. Målet är att skapa en modell för IT och lärande som kan dupliceras i andra kommuner i Sverige såväl som internationellt.

Arkiv