Min by min framtid

mbmf_banner

Min By Min Framtid – Change the World är ett skandinaviskt samverkansprojekt mellan de tre organisationerna Spiritus Mundi (Malmö, Sverige), RessourceCenter ydre Nørrebro (Köpenhamn, Danmark) och Drammen Kommune, Interkultur (Drammen, Norge).

Under augusti–oktober 2011 fick 60 ungdomar i åldrarna 15-20 år, med olika kulturell och social bakgrund, genomgå tre parallella, interkulturella workshopprocesser i Köpenhamn, Malmö och Drammen. I varje storstadsregion medverkade ca 20 ungdomar, som rekryterades i samarbete med lokala organisationer, utbildningsinstanser och aktörer som säkerställde gruppens mångfald av identiteter och bakgrunder. Till varje grupp knöts två specialrekryterade pedagoger från varje region.

Slutmålet med projektet var en sex dagar lång workshop i Drammen den 17-22 oktober 2011, då alla 60 ungdomar samlades för gemensamma kreativa och identitetsbaserade övningar. Workshop-dagarna i Drammen avslutades med en konsert i samband med firandet av 200-årsjubiléet av Drammen på Union Scene.

Syftet var att låta de medverkande ungdomarna utforska sin egen roll i det samhälle och den stad de lever i och att bygga en permanent plattform för interkulturellt utbyte och nätverksbyggande mellan unga i de tre storstadsregionerna Köpenhamn, Drammen och Malmö.

Min By Min Framtid var en fortsättning på projektet Are You With Us? som utfördes under hösten 2010.

 

Pedagoger Spiritus Mundi 

david_webb2

David Raflund

 

Sherayé-2011

Sherayé Esfandyari

 

Video

 

 

Bildgalleri 

 

Material

Min By Min Framtid program

MBMF-loggor

Arkiv