Music on troubled grounds

motgsa

Music on Troubled Grounds var fas II inom ramen för ett treårigt interkulturellt program för tio unga musiker (20-25 år) från Palestina, Israel och Sverige som syftade till att genom kulturdialog främja fredlig samexistens i regionen, samt att skapa en långsiktig plattform för kulturmöten över geografiska och kulturella gränser. Programmet var en fortsättning på Our Songs for Tomorrow, som Spiritus Mundi genomförde 2009.

Projektet Music on Troubled Grounds bjöds av International Music Council att genomföras och presenteras under World Forum on Music med temat ”Music and Social Change”.

I september 2011 möttes de tio deltagarna (fyra palestinska, fyra israeliska och två svenska) under konferensen World Forum on Music i Tallinn, Estland, för ett fem dagar långt interkulturellt program.

Programmet inleddes med en dag av övningar i teambuilding för att sedan övergå till skapande och inspelning av musik i Spiritus Mundis portabla studio. Då projektet användde musik och kultur som verktyg ägnades de följande dagarna, förutom seminarier och informationsaktiviteter, även till ytterligare repetitioner genom den metod Spiritus Mundi utvecklat inför den avslutande gemensamma konserten under konferensens sista dag den 29 september.

Läs mer om dagarna i Tallinn på World Forum on Musics webbsida.

 

Video

 

Samarbetspartners

  • Hed College of Contemporary Music (Tel Aviv, Israel)
  • Lunds universitet – Musikhögskolan i Malmö (Malmö, Sverige)
  • Talitha Kumi (Beit Jala, Västbanken, Palestina), ett utbildningscentrum
  • International Music Council / (Youth Advisory Group)
  • European Music Council
  • The Estonian Ministry of Culture
  • The Estoinan Academy of Music
  • The Estonian Music Council

Arkiv