Om oss

Spiritus Mundi skapar människomöten. Vi bygger upp nya mötesplatser för människor från olika kulturer och sociala förhållanden, för människor från olika delar av en stad, ett land eller världen. Musik, bild, dans, text och andra kreativa uttryck är vad vi använder för att föra människor samman.

Vi låter människor vara kreativa eftersom det får människor att samarbeta och hjälper dem att uttrycka åsikter och känslor. De skriver en låt, utför ett koreograferat dansnummer, spånar fram manusidéer. De är delaktiga i ett större sammanhang – en musikal, ett liveframträdande, en gemenskap – och de lär sig att ta ansvar och växer som individer. De lär sig att ta till vara på sin rättighet till kultur och att uttrycka sig kreativt.

Vi gör det för att skapa dialog och delaktighet. Dialogen utvecklar människor, bryter ner stereotyper, raserar fördomar och öppnar upp för förståelse. Delaktigheten, känslan av att kunna påverka i ett större sammanhang, stärker självkänslan hos individen och de demokratiska värdena i samhället. Vi gör det för att vi som arbetar här och de som deltar i mötesplatserna får nya kunskaper och utvecklar färdigheter samtidigt som både de och vi har roligt.

Spiritus Mundis mål är att:

  • skapa mötesplatser för interkulturell dialog för barn/ungdom och vuxna
  • öka medvetenheten om och förståelsen för olika identiteter och kulturer
  • söka nya modeller för hur man praktiskt arbetar med interkulturell dialog, modeller som kan dupliceras för användande i andra städer/länder
  • skapa långsiktiga kulturöverbryggande processer i samarbete med lärare och elever – lokalt, regionalt. nationellt och internationellt
  • föra kultur, utbildning och näringsliv närmare varandra
  • agera rådgivare inom kulturdiplomati

Sedan grundandet av organisationen i augusti 2003 har Spiritus Mundi genomfört ett flertal projekt och program på lokal, regional, nationell och internationell nivå (läs mer om dem här).

Verksamhetsberättelse 2012

Arkiv