Frontpage – Om oss

Kulturdiplomati i praktiken

Kulturdiplomati i praktiken

Spiritus Mundi skapar nya mötesplatser för människor från olika kulturer och sociala förhållanden, för människor från olika delar av en stad, ett land eller världen. Musik, bild, text och andra kreativa uttryck använder vi ofta för att föra människor samman. Tillsammans skriver vi låtar, manusidéer och gör scenproduktioner.

Vi låter människor vara kreativa eftersom det får människor att samarbeta och hjälper dem att uttrycka åsikter och känslor. De är delaktiga i ett större sammanhang – en musikal, ett liveframträdande, en gemenskap – och de lär sig att ta ansvar och växer som individer. De lär sig att ta till vara på sin rättighet till kultur och att uttrycka sig kreativt.

Vi gör det för att skapa dialog och delaktighet. Dialogen utvecklar människor, bryter ner stereotyper, raserar fördomar och öppnar upp för förståelse. Delaktigheten stärker självkänslan hos individen och de demokratiska värdena i samhället. Vi gör det för kunskapen och utvecklingen av färdigheter, samtidigt som både de och vi har roligt.

utbildning

Vi skapar mötesplatser för interkulturell dialog samtidigt som vi ökar medvetenheten om förståelsen för olika identiteter och kulturer.

innovation

Vi söker nya modeller för hur man praktiskt arbetar med interkulturell dialog. Modeller som även kan användas i andra städer och länder.

Read More

samarbete

Långsiktiga och kulturöverbryggande processer skapas i samarbete med lärare och elever - både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Read More

rådgivning

Vi för kultur, utbildning och näringsliv närmare varandra och vi agerar rådgivare inom kulturdiplomati.

Read More

Arkiv