Grundarens ord

henrik_m

Att lägga de första stenarna till Spiritus Mundi från grunden har varit en fantastisk resa och den hade inte varit möjlig utan det engagerade stöd som vi fått på vägen från så många olika håll. Idag är vi många som delar visionen och hjälper den att växa.

Att driva en NGO är en utmaning. Vi kan aldrig ta någonting för givet i vår fortlevnad eller vårt växande. Det krävs tålamod, kostnadseffektivitet och en stor mängd frivilliga insatser för att kunna verka inom det område vi gör. Det har inte varit många dagars vila i skapandet av vad vi är i dag, men det finns en vila i att se effekterna av de lyckade mötesplatser vi varit med om att forma.

Spiritus Mundis fokus ligger på Sverige, Europa och Mellanöstern.

Att jobba i framkant och att jobba med just Mellanöstern bär också med sig utmaningar. Kanske är det delvis därför vi gör det! Förutfattade meningar om varandra skapar rädsla och konflikter. Det kan vara rädslan för att förlora sin identitet, eller en rädsla för olika trosuppfattningar och stora kulturella skillnader.

De mötesplatser vi skapar internationellt fyller ett tomrum på så sätt att det som västerländskt initiativ bidrar till intern dialog och till förändringsprocesser där vi verkar. Exempel på detta är interkulturell medvetenhet, nytänkande i utbildning och främjande av barn och ungdomars kreativitet. Våra projekt för även med sig förändringsprocesser där vi verkar på det lokala planet i Sverige.

Interkulturell dialog bör inte bara finnas mellan länder som Sverige och Danmark, eller andra demokratier och likasinnade. Interkulturell dialog har ett värde även mellan länder som skiljer sig stort i fundamentala avseenden. Är det inte ännu viktigare att skapa mötesplatser mellan dem som inte tycker eller lever likadant? Dialog är inte att samtycka, det är att vara delaktig i förändring. Det är bättre att lösa knutar än att dra åt dem hårdare.

Det är barnen, ungdomarna, människorna – de som engagerat sig i projekten och verksamheten – som är levande exempel på hur de deltar i skapandet av en bättre värld med nyfikenhet för varandra, förståelse och tolerans, istället för det motsatta.

Barnen och ungdomarna vi har mött på resan bär svaren med sig, och vi lyssnar på dem. Vi finns som ett redskap i skapandet av dessa mötesplatser oavsett var de råkar vara födda.

Det finns ett flertal goda exempel på lyckade mötesplatser vi varit med om att forma i Malmö och internationellt sedan 2004. Genom möten och samtal kan vi alla – barn såväl som vuxna – samverka för ett bättre samhälle, präglat av dialog och fritt från kränkningar.

 

Om Henrik Melius

Sedan jag kan minnas har jag varit nyfiken på att upptäcka nya kulturer och främmande språk. Min pappa, Ivan Melius, inspirerade mig och min bror till att inte bara lära oss om vårt svenska arv utan också att söka kunskap i ett bredare perspektiv. Pappa var lektor i metodik vid Lunds universitet och utbildade lärare större delen av sitt yrkesverksamma liv. Min mamma var också pedagog och älskade sitt arbete med de mindre barnen. Båda mina föräldrar gav mig en god grund att vilja jobba nära och med människor.

Under min barndom bodde vi under perioder i nordöstra England där jag och min bror fick lära oss det engelska språket samtidigt som det svenska. Vår pappas breda språkintresse har vi båda ärvt.

Det är ofta jag möter människor på resan med Spiritus Mundi i Malmö som berättar för mig om hur mycket pappa betytt för dem, det gör mig stolt och tacksam att höra hur hans arbete och engagemang för människor och språk lever vidare. Det är en glädje att på mitt sätt få fortsätta hans uppskattade pedagogiska resa genom de många projekt Spiritus Mundi initierat.

Det var inte bara under min barndom som jag fick upptäcka och leva i andra kulturer. Även som ung vuxen har jag varit bosatt i ett antal olika länder. Jag gick på High school några år i USA, arbetade som yrkesmusiker i Tyskland och Österrike, och som manager för en popgrupp i England.

I början på 90-talet flyttade jag tillbaka till USA, där jag bodde i nästan tio år. Under min tid där studerade jag på UCLA, arbetade med marknadsundersökningar och startade ett företag som bl.a. drev en inspelningsstudio och musikevenemang. Jag jobbade även som yogainstruktör och coach på ett spa/en retreat. Mina år i USA var en spännande och lärorik tid. Jag lärde känna en mängd olika människor, flera av dem från film och musikvärlden.

Mina år i USA har präglat mig, kanske med både för- och nackdelar, men på det stora hela var det en härlig och berikande tid. Under en tid på 90-talet pendlade jag även mellan USA och Frankrike.

Då min pappa började komma till åren i början på 2000-talet valde jag att spendera mer tid i Sverige. Jag var under denna tid bl.a. verksam som producent och låtskrivare och hade en hit på amerikansk radio med min sång ”The Forgiven World”.

Så småningom gjorde jag min första resa till Gulfregionen. Jag har många härliga minnen från denna tid då de första tankarna om grundandet av Spiritus Mundi föddes. Jag fick nya vänner, både med svenskt och lokalt ursprung. Den första resan i regionen som jag gjorde i egenskap av grundare till Spiritus Mundi gick till Oman, en pärla på den Arabiska halvön.

Mina första möten i Muscat gick bra och resan med Spiritus Mundi hade börjat. Ryktet om ”svensken som ville skapa kulturutbyten” spred sig snabbt från Oman till närliggande Bahrain, som på många sätt ligger till grund för det nätverk Spiritus Mundi idag har i regionen. Jag levde under en tid i Bahrain där jag förutom att arbeta med relationsskapande bl.a. arbetade med musik.

Jag minns även från den tiden att jag sneglade på den bro som finns mellan Bahrain och Saudiarabien och jag hoppades att vi någon gång skulle kunna skapa projekt även där. Flera år senare blev det en möjlighet.

Den viktigaste tillgång vi har är barn och ungdom. Barn och ungdom visar vägen till framtiden och hjälper oss vuxna att se likheter istället för olikheter.

Spiritus Mundis resa har precis börjat och det finns mycket kvar att upptäcka.

Välkomna att följa med en stund på resan!

Arkiv