Henrik Melius

Position :

Verksamhetsledare

Thomas Holst

Position :

Operativ chef

David Raflund

Position :

Musikproducent/workshopledare/utbildare

Maira Viana

Position :

Office Manager

Sara Arvidsson

Position :

Projektkoordinator

Henrik Petersson

Position :

Utvecklare/utbildare

Azza Ali-Ahmed

Position :

Workshopledare/utbildare

Muna Issa

Position :

Hayâtuna Jordanien

Arkiv