Organisation

Spiritus Mundis organisation består av valberedningen, styrelsen och personalen.

Valberedningen har som uppdrag att finna lämpliga och kvalificerade kandidater till styrelsen. Valberedningens ordförande är Martin Martinsson, VD Musik i Syd.

Styrelsen fattar beslut om verksamheten och består 2016 av följande medlemmar:

Spiritus Mundi – Stadgar 2016
 

Thomas Antoni, ordförande

I mer än tjugo år har Thomas fokuserat på begreppet kommunikation, han började som skådespelare med arbete internationellt både inom teater och film (Academy award 1988). Studerade ekonomi och psykologi under 5 år. Genom sin konsultverksamhet ger han  människor verktyg att ta kontroll över sin kommunikation. Han arbetar med individer i ett brett spektrum av branscher globalt, han undervisar i ”konsten att nå ut till andra”. Hjälper dem att definiera och förtydliga sina budskap.

 

Nicolas Strömbäck, vice ordförande

Nicolas Strömbäck är artist, låtskrivare och musikproducent med stor passion för rättvisa och mänskliga rättigheter. Han har en karriär som miljöjurist bakom sig, och numera lånar han ut sina juridiska kunskaper till projekt med syfte att göra världen till en bättre plats. När Nicolas inte jobbar med musik eller engagerar sig i större projekt tycker han om att ta hand om både kropp och själ, bland annat genom att utöva Falun Dafa.

 
 

 

Gabriela Castro Oris, ledamot

Gabriela är född i Uruguay, uppvuxen och utbildad omväxlande i Sverige och Uruguay. Leg psykolog med egen praktik (samtalsterapi) sedan 2012, efter 10 år som skolpsykolog. Intresserad av att jobba med barn och ungdomar med olika kulturella bakgrunder. På fritiden dansar Gabriela tango, en aktivitet hon ägnat sig åt i snart 13 år, där hon även undervisar.

 
 
 

Douglas Arkliden, ledamot

Douglas Arkliden är utbildad näringsterapeut, kostrådgivare, kock och barmästare och han har en stor passion och kunskap inom välmående och hälsa. Han har lång erfarenhet inom restaurangbranchen men arbetar numera med näringsterapi och kostrådgivning där människors hälsa och levnadssätt är i fokus. Douglas blev invald i styrelsen 2013 och sitter nu som ledamot sedan dess. Douglas mål är att arbeta med skolor för att påverka barnens kost och hälsovanor just för att uppnå en optimal hälsa. Tillvägagångssättet för att nå ut med denna information kommer genom att hålla föreläsningar för pedagoger och föräldrar.

 

Louise150x150Louise Strömerstén, ledamot

Louise har sedan unga år haft ett intresse för sociala frågor och utveckling, vilket ledde till studier inom personal-och arbetslivsprogrammet, och senare socionomprogrammet. Hon har även gått ledarskapsutbildningar och arbetat med personlig utveckling. Idag arbetar hon som kommunvägledare i Lunds kommun. Ett huvudintresse är samspelet mellan individ och samhälle, och vad som behövs för att kunna genomföra sociala förändringar. Skrivandet är också en stor passion. 

Henrik Melius, ledamot 

Henrik är delvis uppvuxen i England, delvis i Sverige. Han har tidigare bott i USA i närmare tio år. Där studerade han och arbetade bland annat med inspelning och komposition av musik, marknadsundersökning och som yogainstruktör och coach på ett spa. Han har även arbetat i Tyskland, Österrike och Bahrain. Drivkraften i grundandet och arbetet med Spiritus Mundi kommer från hans intresse av att jobba lokalt och internationellt med att skapa mötesplatser som kan leda till bättre förståelse och kunskap mellan människor från olika kulturer.

 

Micaela Vujica, suppleant

Micaela Strömbäck Vujica har med bakgrund som kommunikatör alltid haft ett stort intresse för kommunikation och information. Idag  jobbar Micaela som informatör på Skatteverket och har där lärt sig vikten av att en tydlig och rak kommunikation är a och o i de flesta sammanhang. Hon har även en passion för mänskliga rättigheter med fokus på Kina och sätter stort värde i att världens folk får ta del av den information som behövs för att de ska bli mer medvetna om vad som pågår i världen. På fritiden utövar Micaela en uråldrig qigong- och meditationsmetod som heter Falun Dafa.

 

HodaHdah Hasan, suppleant

Hoda är utbildad narkossköterska ursprungligen från Damaskus, Syrien. Hon flyttade till Malmö 1992 och har sedan 1996 jobbat som barnskötare i Malmö stad. Hoda är mamma till två flickor vars pappa Falah Sabbar  var medgrundare till Spiritus Mundi. Hoda tillför viktig kompetens till styrelsen bland annat i frågor som rör projektverksamheten i mellanöstern.

 
 
 

Jan Hjärpe, hedersrådgivare
Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet. För närvarande är han vice preses i Vitterhetsakademien. Han har haft tjänst vid Uppsala universitet, Umeå, Åbo och sedan 1976 har han till och från tjänstgjort vid Lunds universitet. Jan Hjärpe är författare till ett dussintal böcker, däribland Islamismer: Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen (Gleerups, 2010) och Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu (Leopard förlag 2011).

Personalen består beroende på vilka projekt som är aktuella av verksamhetsledare, operativ chef, projektledare, projektassistenter, processledare, workshop ledare, kontorsansvarig, redaktör, koncept- och webbutvecklare.

För 2017 engagerar Spiritus Mundi externa konsulter till projekt vid behov.

Personalen finner ni information om i menyn under Om oss/Kontakt.

Arkiv