Projekt

projekt

Spiritus Mundis projekt (se listan till höger) innefattar alltid möten mellan människor med olika social, kulturell och geografisk bakgrund. I mötena använder Spiritus Mundi kreativa uttrycksformer som musik, bild, dans och textskrivande för att skapa dialog, delaktighet och förståelse.

Spiritus Mundi arbetar både med att planera, utveckla och utföra egna projekt och med att utföra projekt på uppdrag av andra organisationer och företag.

Arkiv