Hayâtunâ al-Jadîda

Hayatuna al Jadida logo final

Hayâtuna al-Jadīda var ett samarbetsprojekt vi genomförde tillsammans med partnerorganisationer i Amman, Jordanien.

Spiritus Mundi har varit aktiv i Jordanien under många år och det här projektet var en vidareutveckling av vår verksamhet baserat på det tidigare projektet Hayâtunâ. I Hayâtunâ al-jadîda introducerade vi kommunikationsteknik och interaktiva workshops på temat kulturella fördomar för deltagarna, i syfte att stärka deras självkänsla, att hitta sin egen röst och att utveckla sitt sätt att kommunicera med omvärlden, samt att undersöka hur kulturella fördomar kan påverka dem i deras omedelbara omgivning och samhället i stort. Projektet syftade också till att öka deltagarnas förmåga att definiera och återge sina personliga budskap som aktiva medborgare.

Vi samarbetade vidare med Ruwwad, en ideell samhällsutvecklingsorganisation som arbetar med unga i Östra Amman, AHS, Al Hussain Society, en skola och rehabiliteringscenter för barn med funktionsnedsättning. Två nya partners i projektet var Dar El Wefaq center, ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt National association for special needs.

Projektet resulterade i ökad förståelse och kunskap om kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principler.

Hayâtunâ al-Jadīda administrerades av Muna Issa (Amman) tillsammans med Spiritus Mundi huvudkontor i Malmö.

Projektet finansierades genom stöd från Svenska Institutets Creative Force (MENA)

Arkiv