Our Lives – Capacities

ourlives-logo

Projektets partners kommer dela med sig av sina unika kompetenser för att hjälpa oss att förbättra vår kapacitet i vårt ungdomsarbete. Ett arbete som särskilt adresserar behovet av ökade organisatoriska och individuella kompetenser för att bygga och förvalta program som förhindrar rekrytering av utsatta flyktingar i radikalisering och extremism.

Projektet omfattar totalt fyra partnerorganisationer från Sverige, Norge och Storbritannien. Organisationerna producerar program som riktade till ungdomar i riskzonen eller ungdomar som representerar ett mångkulturellt sammanhang. Organisationerna omfattar unika kompetenser som avhoppare från radikala sammanslutningar, avradikaliseringsexperter samt personer med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i flyktingläger.

Det kommer att finnas totalt tre aktiviteter som äger rum i vart och ett av de länder som finns representerade i projektet. Samtliga aktiviteter kommer inkludera presentationer och workshops kopplade till varje enskild partners specifika metoder inom området med att arbeta med ungdomar i riskzonen, ungdomar från flyktingläger eller ungdomar som har en koppling till extremism, radikalism eller kriminalitet. Den gemensamma delning och lärande bland professionella deltagare från varje organisation kommer att resultera i utvärderingen, fick utveckling av nya moduler för program som bygger på ömsesidigt fördelaktiga nya kompetenser. Det kommer att finnas bedömning av erfarenheter lärt sig i Storbritannien för genomförande i den skandinaviska sammanhang. Dessutom nya kompetenser som erhålls kommer att testas på en specifik grupp av ungdomar från nätverket av de svenska organisationer som deltar i projektet. Denna praktiska genomförandet av kapaciteten lärt kommer att ges till denna grupp av ungdomar från både professionella från var och en av de parter, samt av ungdomsledare från Sverige och Norge.

De långsiktiga effekterna kommer bli ökad kapaciteten bland alla deltagande organisationer, dess personal och ungdomsledare. Genom spridning av projektresultaten, kommer berörda myndigheter och institutioner uppmanas att lära av resultaten.

Arkiv