Unga ledare

ungaledare-logo sm-web

Projektet Unga ledare genomförs med 20 ungdomar som är intresserade av att bli engagerade i InteOkejs verksamhet mot mobbning och kränkningar på internet. Dessa ungdomar utgör ett ungdomsteam som arbetar med de kärnfrågor InteOkej bygger på i deras respektive skolor, föreningar, fritidsgårdar etc.

Ungdomarna utbildas bland annat kring de lagar och regler som gäller på nätet, de lär sig olika mötestekniker samt hur de kan driva ett projekt på sin skola/förening/fritidsgård. De deltar också i olika värderingsövningar samt andra moment som krävs för att de ska kunna jobba med frågorna självständigt.

Genom dessa insatser ges fler ungdomar möjlighet att fördjupa sig i InteOkejs kärnfrågor, men också att hitta olika sätt att agera praktiskt på. Arbetet startar under sommaren 2015 och löper höstterminen ut. Vi som arbetar med InteOkej ser till att ungdomarna löpande får den utbildning och handledning de behöver.

Vi vill också att vuxna som möter unga ska bli bättre på att ge stöd åt de som upplevt mobbning eller annan utsatthet på nätet, och på att diskutera frågorna innan ett problem uppstår och på så sätt arbeta förebyggande. För att den kunskap ungdomarna förvärvar under projektet ska komma vuxna och andra ungdomar till nytta kommer projektet avslutas med en ”redovisning” vars form bestäms av ungdomarna. Redovisningen görs tillgänglig för skolpersonal och föräldrar.

Projektet finansieras av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Arkiv