Våra Liv hörs vi, känns vi syns vi?

Våra Liv hörs vi, känns vi syns vi? är ett projekt som syftar till att motverka extremistisk våldsbejakande eller våldsutövande radikalisering, en del av målgruppen består av individer som visar tendenser till att välja en sådan väg.

Våra Liv hörs vi, känns vi syns vi utgår ifrån en humanitär syn i denna fråga som bygger på erfarenheter och kunskap från organisationens erfarenheter på fältet i bl.a MENA regionen. Projektet utvecklar denna kunskap tillsammans med unga från målgruppen där speciell hänsyn tas till bakomliggande faktorer till extremistisk radikalisering, oavsett vilken form den har.

Detta ska uppnås genom utveckling av vår metod (Hayâtuna) och ett system med en fungerande beslutskedja där civilsamhället kan agera snabbt vid speciella behov som kan uttryckas av föräldrar och närstående som inte i första hand kontaktar myndigheter.

Projektet är ett viktigt komplement till Våra Liv (med Malmö stad som projektägare) där Spiritus Mundi i detta spår som projektägare kan arbeta jämsides relevanta myndigheter, men med utgångspunkt i ett separat spår från civilsamhället.

Kunskap och erfarenheter överförs både till Våra Liv med Malmö stad som projektägare samt till det internationella arbetet Spiritus Mundi utför. Projektet drivs med stöd av MUCF och Svenska kyrkan.
ladda nedsvenskakyrkan-logo

Arkiv