Soundtrack for change

sfc_logo

Soundtrack for Change arrangerade Spiritus Mundi, på uppdrag av Svenska institutet, för 25 journalister/opinionsbildare från MENA-regionen (Middle East & North Africa) i november 2008.

Workshopen var en del av Svenska institutets program Young Leaders Visitors Program (YLVP). Deltagarna var runt 20-35 år, sysselsatta inom media samt opinionsbildare i Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon eller Palestina, och arbetade aktivt för demokrati och mänskliga rättigheter.

De två dagarna som workshopen varade var uppbyggda runt idén att deltagarna skulle skapa ett eget soundtrack för förändring genom att tillsammans skriva text och sångmelodi till en förinspelad komposition. Musikarbetet varvades med föreläsningar.

 

Arkiv