Music on Troubled Grounds – South Africa

motgsa

Music on Troubled Grounds South Africa är en interkulturell samverkansplattform mellan unga musiker (20-25 år) från Sydafrika, Palestina, Israel och Skandinavien. Deltagarna utvecklar nya färdigheter och höjer sin kompetens inom social inkludering och positiv samhällsförändring genom musik och kreativa uttryck. Deltagarna har en vilja att praktiskt implementera sina lärdomar från projektet, och dess metodologi, i det lokala samhälle de verkar i. Projektet är en fortsättning på Our Song for Tomorrow (2009) och Music on Troubled Grounds (2011).

Projektet ägde rum i Seshego Sydafrika den 30 januari – 9 februari. Huvudaktiviteterna var:

  • En tiodagars interkulturell workshop då de unga musikerna möttes i Sydafrika för att delta i ett omfattande program av workshops i musik, kreativa uttryck och identitet. Deltagarna komponerade musik tillsammans och delade med sig av sina, och lärde om andras, traditioner, identiteter och omgivningar.
  • Ett avslutningsevent i form av en konsert skedde i slutet av veckan på en etablerad i scen i Seshego.
  • Paneldiskussioner och seminarier hölls, där deltagarna bjöd in allmänheten för att lyssna och lära om deltagarnas erfarenheter om hur man utövar kulturdiplomati i praktiken.

En föreläsningsserie om musikens och kulturens möjligheter att bidra till social inkludering och positiv samhällsutveckling hålls i Malmö efter att projektet har utförts. Deltagare och ledare medverkar och berättar om sina erfarenheter, metodologin diskuteras och besökarna får rent praktiskt pröva på hur en workshop inom Music on Troubled Grounds går till.

Music on Troubled Grounds är initierat, producerat och implementerat av Spiritus Mundi, i samarbete med den sydafrikanska, ideella organisationen Itumeleng Innovation Centre for Youth Development. Dialog- och utvecklingspartner är New Africa, en ideell organisation med bas i Senegal.

 

Bildgalleri

 

Dokument

Projektrapport MMoTG-SA-evaluation1oTG 20130919

 

”International project lures young musos to Lim”

Polokwane Oberver 20130124

 

Partners

 

Projektfinansiärer

kulturbryggan_logo  Region_skane_logo_cmyk  kulturradet_logo  lars-hiertas-minne-logo1

 

Arkiv