Unga Nätambassadörer

Syftet med Unga Nätambassadörer var att skapa en nationell webbplattform dit unga som upplever eller har upplevt nättrakasserier kunde söka sig och få stöd från andra unga. En förstudie genomfördes med hjälp av tre samarbetskommuner och dess respektive ungdomsverksamheter, skolor, fritidsgårdar etc.  under hösten 2010. Malmö, Klippan och Örnsköldsvik var de utvalda kommunerna. Projektet har samarbetat med K3 på Malmö högskola, Interaktionsdesign-utbildningen.

Förstudien syftade till att kartlägga behovet av en satsning på en webbplattform. Detta gjordes genom intervjuer med ungdomar, från testkommunerna, vars historier, erfarenheter och behov låg till grund för hur arbetet med att utveckla idén fortlöpte.

Projektet hade ett ”av unga för unga”-perspektiv och förstudien utfördes därför av ungdomar som varit involverade på aktiv basis i tidigare projekt av Spiritus Mundi. Ur projektet växte sedan InteOkej fram, en sajt som banar väg för en helt ny typ av webbetik, skapad av unga för unga, där trygghet, respekt och medmänsklighet är i fokus.

Dokument

Unga Nätambassadörer – Förstudie 2010

Partners

  • Malmö kommun
  • Klippans kommun
  • Örnsköldsviks kommun
  • Malmö högskola

Sponsorer

  • Arvsfonden

Arkiv