Wag the City

Wag the City är ett koncept som Spiritus Mundi utvecklade under 2008-2011. Ungdomar från olika delar av en stad, från olika skolor, möts över sociala, kulturella och geografiska gränser genom kreativitet, samhällsfrågor och kulturdialog. Projekten äger rum på skoltid i nära samarbete med berörda skolor och innehåller musikskapande, workshops och föreläsningar.

De deltagande ungdomarna arbetar mot ett gemensamt övergripande mål – en musik/dramaföreställning som sätts upp på en stor, etablerad scen – samtidigt som de fördjupar sig i samhällsfrågor genom workshops och föreläsningar på olika teman, med hjälp av olika organisationer aktiva i den aktuella staden.

I musik- och textskrivandet får de assistans och inspiration av lokala artister, bl.a. har artister från Cardigans, Fattaru, Prominent och Fjärde Världen arbetat som musikpedagoger i Wag the City-projekt.

Projekten har visat att deltagarna har känt glädje och trygghet, utvecklat sina kunskaper inom området kreativt skapande och elevinflytande, samt fått stärkt självkänsla. Wag the City och dess modell prisades 2009 av International Music Council vid Inaugural Musical Rights Awards för ett ”initiativrikt program, i två svenska städer, som sammanför en mångfald av unga människor, 13-19 år, för att skapa musik och få insyn i olika kulturer”.

Inom ramen för Wag the City har Spiritus Mundi hittills utfört fyra projekt:

Botkyrka är ni med oss? (2008)

Unga Kulturambassadörer (2008-2010)

Wag the City Botkyrka (2009-2011)

Wag the City Helsingborg (2011-2012)

 

Video

En film om musikalen S:t Barbros korridor av Unga Kulturambassadörer

 

 

En film om musikalen Nina Glitter Show av Wag the City Botkyrka

 

 

Handbok 

Läs handboken och gör ditt eget Wag the City:

How to Wag a City

 

Utvärdering

Utvärdering Wag the City 2008-2011

Arkiv