Exemple

Vila i frid, älskade Falah Sabbar

falah

Min älskade bror Falah Sabbar, vår kära vän och arbetskamrat, har gått bort och lämnar oss kvar med minnet av det största av hjärtan, glädje, vänlighet, vänskap, musik och poesi. Vi tackar Falah från vårt innersta för att han har varit, och alltid kommer att vara, vår inspiration och det ständigt pulserande hjärtat i Spiritus Mundi.

Jag är välsignad med att ha funnit en bror från Irak. Vi har delat de djupaste platser inom oss båda med varandra och aldrig någonsin har han avvikit från att vandra på den väg där han är den mest mjuka, vänliga, omtänksamma och kärleksfulla bror en kan tänka sig.

Falah fortsätter att stå för hjärtat i Spiritus Mundi. Hans musik och hans ord bär med sig det ursprungliga fröet och det oändliga ekot av det arbete vi älskar. Falah, habibi Falluhe, jag ska göra mitt bästa för att ära ditt minne och förhoppningsvis kommer vi att leka tillsammans igen, på en annan plats, men med samma hjärta, glädje och ändlösa samhörighet.

Det kommer att bli otroligt svårt att inte få se dig varje dag, då du har varit, och fortsätter att vara, en av anledningarna till att jag älskar arbetet vi gör. Du var och kommer alltid att vara en inspiration för oss, Falah.

Jag, och alla som arbetat med dig under åren i Spiritus Mundi, älskar dig och är välsignade att ha fått dela resan med dig.

Bahibak habibi dayman – Allah yirhamak.

Henrik Melius – Falahs svenske bror

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Arkiv