Mycket av andlighet kan kopplas till det som är större än livet självt, möjligen är det därför människan alltid blickat upp mot stjärnhimlen och känt att det finns något oändligt, evigt och beständigt som är svårt att begripa, ja nästan något magiskt! Vidare lever vi en väldigt vetenskaplig kultur där det mesta ska beräknas, analyseras och granskas med tillförlitliga metoder. Varför ökar då intresset för astrologi? Ett svar kan ju vara att astrologin och andligheten blir en motsats till den rationella och vetenskapliga tankesättet? Även om astrologin inte bygger på något vetenskapligt överhuvudtaget verkar den kunna lugna en osalig ande. I stjärnorna står lösningen på problem, framtiden och när det är bra att göra en handling respektive avvakta. På ett sätt kan andligheten genom astrologin skapa en trygghet i en ofta skrämmande, föränderlig och otrygg värld. Stjärnorna blir en sorts sinnebild för oföränderligheten, stjärnbilderna är vad de alltid har varit. Vidare dras människan till astrologin eftersom den inte anser att något sker av slump eller tillfällighet. Livets otaliga beslut kan få tolkningar och i vilken riktning människan ska röra sig för att uppnå lösningar på bekymmer, problem eller tvivel.