Genom historien har häxockultism och andligheten varit något farligt, inte minst mot den styrande patriarkala kyrkan. På ett sätt kan säkerligen häxrörelsen även idag vara ett hot mot de patriarkala krafterna i samhället. Flertalet av de moderna häxorna är inspirerade av Wicca rörelsen, den grundades på femtiotalet av britten Gerald Gardner och spreds både i Europa och i USA. Wicca rörelsens anhängare är ofta inspirerade av medeltidens häxtraditioner och häxriter som bevarats av medeltidens häxor framtill idag. Det finns flera olika tolkningar kring synen på det gudomliga, men en sak är gemensam hos Wicca rörelsen och det är gudinnan. Det högst stående väsendet är feminint och är således även överställt allt maskulint, vidare framhålls det att modergudinnan har framfött världen och är således även skapare av densamma. Praktiserandet av Wicca innebär en hel del ritualer, magi och traditioner, dessa kan utövas i grupp eller enskilt. Ofta behöver ny Wiccaner initieras på olika sätt in i sällskapet genom riter och ceremonier. Majoriteten av utövande Wiccaner ser inte livet som linjärt utan snarare cykliskt och återkommande. Detta beskrivs genom årshjulet och dess återkommande faser, menstruationscykler, månfaser och dygnsvarv. Vidare är reinkarnation en vanligt förkommande idé inom Wicca rörelsen. Söker man en gemenskap med andra starka kvinnor kan Wicca rörelsen passa andligheten som hand i handske!