Människor i Sverige blir allt mindre religiösa i ordets traditionella betydelse. Samtidigt är många beredda att erkänna att de tror på något, fast mer i andlig bemärkelse.

Genom att tillföra ett element av andlighet, meditation och mindfulness till jobbet kan personalhälsan och den allmänna stämningen ökas markant. Det här kan inledas under en konferens eller ett möte. Det går att boka in lokaler av alla de slag via helio.se i Stockholm och Malmö där föreläsare och coacher kan berätta om hur det går till att leda enklare pass.

För bättre personalhälsa

En av de främsta orsakerna till stress på arbetsplatsen är att personalen känner att tiden inte räcker till för alla uppgifter. Med en stunds mindfulness i konferensrummet går det att hitta tillbaka till energin och få en välbehövlig paus mitt i röran. Många upplever också meditation som mycket givande och att en kort session kan ge lika mycket som ett hårt pass på gymmet. Ytterligare en anledning till att det kan vara en bra idé att hyra en lokal är att låta medarbetarna hitta frid utanför den vanliga jobbmiljön. En trevlig afterwork efter en föreläsning av en erfaren utövare av yoga eller mindfulness kan vara både inspirerande och en källa till kunskap och roligt umgänge.

Ta en paus i vardagen

Det finns många olika saker en person kan göra för att slappna av och bli av med nervös energi. Därför är det viktigt att ge de anställda tillräckligt med tid och utrymme att hitta balans i vardagen. Med en praktisk och bekväm lokal går det enkelt att uppnå.