Har du ett intresse för andlighet kan den miljö du befinner dig i påverka din andliga resa. Därför kan det ha stor betydelse om du väljer att skapa en plats där du kan nå nya nivåer, slappna av och meditera eller be, beroende på hur din andlighet ser ut.

En avskalad plats

För att du lättare ska kunna hitta den ro som kan behövas för att fokusera på bön, meditation eller en annan andlig praktik, kan du behöva en plats som är skapad för just det. En plats där vardagen inte kommer alltför nära, utan där du kan lägga den åt sidan ett tag. Ofta är det bra med en avskalad plats med en begränsad mängd intryck, eftersom det hjälper hjärnan att varva ner. Med dekorsten kan du skapa en vacker plats som kan ge utrymme för andra dimensioner i livet. Med olika sorters stenar kan du skapa mönster eller få fram olika sorters känsla på platsen, utan att det blir för mycket saker och intryck du behöver förhålla dig till. Dekorsten är därför en bra utgångspunkt när du ska utforma en plats för din andlighet.

Stressänkande

Ett andligt sökande och en andlig praktik har sitt eget värde, eftersom du kan utvecklas som människa genom att närma dig din andlighet. Samtidigt finns det andra aspekter som är positiva, till exempel är meditation effektivt mot stress, och kan på det sättet hjälpa dig att må bättre. Därför kan den plats för din andlighet som du skapar med dekorsten vara en väg för att få en bättre fungerande vardag och en chans att leva ett mer harmoniskt liv.

Andlighet med lång tradition

Beroende på vilken inriktning din andlighet har kan historien bakom den se olika ut. Men att det finns ett andligt intresse, tro och olika sätt att praktiskt hänge sig åt tron, det är något som har en väldigt lång historia. De äldsta berättelserna i Bibeln är ju till exempel skapade flera hundra år innan vår tideräkning började, och förmodligen fanns det inslag av tro och en andlig praktik långt innan dess. I Sverige har det funnits andlighet och religion så långt tillbaka det finns källor och går att utforska den typen av frågor. De trosinriktningar som har sitt ursprung i Asien har också funnits i flera tusen år, även om de utvecklats och förändrats med tiden. Kanske att andlighet kan räknas som ett allmänmänskligt behov, även om vissa människor är mer intresserade av de aspekterna av livet än vad andra är.