Den moderna människan förväntas ta hand om både den yttre fysiska kroppen, flåsandes på löpbandet i ett gym, såväl som sittandes i skräddarställning på yogamattan i vardagsrummet. Vår syn på andligheten är starkt influerad av kulturen vi befinner oss i och ännu en gång påminns vi om att situation och kontext alltid gör sig gällande. Idag finns en ökning av nyandligheten främst synlig bland de yngre, där har ökningen varit som störst. För flertalet handlar nyandlighet om att skapa nya vanor, öka livskvalitén och ändra tankemönster. En av orsakerna till ökningen av nyandligheten rent generellt är att begreppet i sig inrymmer en mängd olika företeelser, det kan röra sig om, yoga, tarotkort, UFO-sällskap, spåkulor, shamanism, tantra, kristallterapi, ritualer, astrologi etc, etc. Det som kännetecknar nyandligheten är valfriheten, du får själv välja vad du vill tro på. Betyder detta att alla är andliga? Ja, i grunden är förmodligen alla människor på ett eller annat vis mer eller mindre andliga. Dock beror detta förstås på vad man fyller begreppet andlighet med, om det endast ska förknippas med ovanstående definitioner skulle förmodligen en del säga att de inte alls är andliga. Menar man att begreppet nyandlighet även ska inkludera känslan man får av en dikt, en låt, ett fotografi, en film eller en bok? Då skulle nog i princip alla människor vara andliga!

Män- och kvinnors andlighet

Andlighet har historiskt varit kopplad till religionerna och alltid varit mer eller mindre dogmatiskt bundna till tron på gud, lägg därtill starka patriarkala hierarkier. Därav är det ingen slump att den första vågen av nyandlighet även inrymde feminismen och den kom under 1960- och 70-talet med New Age- rörelsen. Den frigörelse som nyandligheten faktiskt innebar för utövarna handlade då mycket om att skapa fred, solidaritet och jämlikhet. Nyandligheten idag till skillnad från förr kan sägas vara att den blivit mer individualiserad och inte lika politiskt laddad längre. Fortfarande är det en långt större andel kvinnor än män som sysslar med nyandlighet. Patriarkala strukturer och föreställningar kring vad en man ska ägna sig åt kan var delförklaring till varför männen inte är lika aktiva i sin andlighet. En man ska veta vad han vill, vara rationell och stark i sina beslut, att lägga det i händerna på astrologi, spåkulor och tarotkort kan möjligen uppfattas som en svaghet. För kvinnorna kan nyandligheten innebära det motsatta, det vill säga vara en styrka för att våga gå sin egna väg.